• Tillkomstår: Stockholm 22 januari 1868
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Mademoiselle Emma Munktell i all underdånighet och enfald tillägnad af hennes syster Helena
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: H. Munktells samling

Beskrivning av verket

A-dur 4/4 (C)