Helena Munktell (1852−1919)

Bränningar, Symfonisk bild

opus 19

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1890-talet
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 1895, Monte Carlo (enligt en annan uppgift 1898)
  • Speltid: 12 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 3 perc, hp / str
(picc, cor angl)

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, Stockholm 1922

Edition Levande Musikarv, 2013

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato maestoso B-dur 6/8, 202 takter, Più tranquillo 25 takter, poco a poco stringendo 7 takter, 2/4 9 takter, Come prima 6/8 73 takter, Più animato 25 takter, Tempo I (Moderato) 3 takter, allargando 4 takter, Più lento 15 takter, totalt 363 takter


Verkkommentar

Bränningar, op 19, har Helena Munktell karakteriserat som en symfonisk bild, och verket hette vid sina första framföranden i Monte Carlo 1898 och 1902 Sur les brisants. Det ska ha koncipierats under en vistelse på Rivieran i början av 1890-talet och är därmed en av de tidigaste av de många måleriska havsskildringarna i svensk musik. Stycket bygger på två korta motiv. Det första är bara en snabbt fallande kromatisk figur med tritonusintervallet som ram, och det andra är en svärmisk, också fallande, mollbetonad melodi. Dessa enkla motiv får lika pregnanta varianter genom att dels tritonussprånget renodlas (även uppåtriktat), dels den kromatiskt fallande rörelsen bredes ut i längre notvärden. På detta blygsamma material har tonsättaren format ett intensivt dramatiskt skeende med ständiga karaktärs- och färgväxlingar, där inte minst de oväntade harmoniska skiftningarna bidrar. Orkestersatsen är också påfallande infallsrik, och Munktell utnyttjar bland annat skickligt flera av de instrumentkombinationer som hennes lärare Vincent d'Indy rekommenderat, särskilt vad gäller träblåsarna. Munktell gjorde ofta fortlöpande smärre ändringar i sina större verk, och så ska ha skett också i partituret till Bränningar. Det var således en slutgiltig version av stycket som användes när Kungl. Musikaliska akademien hyllade hennes minne med ett framförande av det vid sin högtidsdag 1919 och som kort därefter trycktes.

© Lennart Hedwall

Tidigare version publicerad 2005 som verkkommentar till Helena Munktell: Orchestral works, Sterling CDS-1066-2.

Mediafiler

Edition Levande musikarv

Referenser