• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 3'

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 42-43. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Romans/Romance: Poco Adagio B-dur 4/4 (C), /:12 takter:/26 takter, totalt 38 takter