• Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 396 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro con spirito A-dur 3/4, 8 takter, E-dur, 16 takter, A-dur, 8 takter, D-dur, 32 takter, G-dur, 14 takter, A-dur, 12 takter, totalt 90 takter