• Tillkomstår: 1905
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Psalm 72: v. 4,6 ur 1822 års psalmbok.
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 2 min.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

Andante a-moll 4/4, 14 takter (2 verser)


Libretto/text

Du tålig var till smädlig död, ja, intill korsets pina. Ett lamm du dig åt bödlar bjöd, du flyddes av de dina. Nu i ditt helga, milda namn böjs varje knä; och himlens hamn åt mänskor du förvärvat.

Befästa oss uti din tro, din lära, ditt exempel! Din Ande låt i hjärtat bo, och gör det till ditt tempel, att vi åt Gud, som du det bjöd, må säga så i liv och död: Ske, Fader, blott din vilja!