• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 5 min
  • Detaljerad speltid: 4'30'' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 44-47. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Fin de Siècle: Tempo di Mazurka un poco lento c-moll 3/4, 6 takter, /:8 takter:/31 takter, Ass-dur, 16 takter, c-moll, /:8 takter:/, 2 takter, Ass-dur, 20 takter, D.C. al Fine e poi Coda, 42 takter, Coda, 12 takter, totalt 145 takter