Conrad Nordqvist (1840−1920)

Vid Gunnar Wennerbergs frånfälle. Sorgmarsch

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1901
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 118-119. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Molto pomposo c-moll 4/4 (C), 4 takter, Andante lugubre, 39 takter, Più lento, 8 takter, Tempo I, 8 takter, Più lento, 8 takter, Da capo al Fine e poi la Coda, 43 takter, Coda. Molto pomposo, 7 takter, totalt 117 takter