Conrad Nordqvist (1840−1920)

I Gondolen
En gondole

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 397 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso f-moll 3/8, 54 takter, più vivo Dess-dur, 18 takter, /:16 takter:/, 4 takter, Tempo I f-moll, 26 takter, totalt 118 takter