• Tillkomstår: "J.C.N. d. 18 Dec. 1863."
  • Verktyp: 4 instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

clar in C, vn, hn in C, vc

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: C. Nordqvists saml. (partitur och stämmor, partituret dock endast Menuetten)

Beskrivning av verket

Menuetto C-dur 3/4, /:8 takter:/:10 takter:/, 8 takter, D.C., 18 takter, Allegro 2/4, /:4 takter:/:4 takter:/, 3 takter, totalt 55 takter (Därav Menuetten 44 takter)