• Tillkomstår: "d. 7 Now. 1863"
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 1 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: C. Nordqvists saml. (partitur)

Beskrivning av verket

D-dur 4/4 (C), 8 takter, /:8 takter:/, G-dur, /:8 takter:/, 4 takter, totalt 28 takter