Conrad Nordqvist (1840−1920)

Ett Litet Violoncellstycke [B-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "27/6 1910"
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: C. Nordqvists saml. (partitur)

Beskrivning av verket

Andantino quasi Allegretto B-dur 2/4, 56 takter, Piu moto 6/8, 12 takter, 2/4, 3 takter, poco meno 6/8, 7 takter, 2/4, 9 takter, a tempo, 39 takter, totalt 126 takter