Conrad Nordqvist (1840−1920)

No 2. Ett litet stycke [e-moll] för Violoncell o. Piano (Ledsamt)

Skriv ut
  • Tillkomstår: "d. 13 Febr. 1912"
  • Verktyp: Cello och piano
  • Dedikation: "Till fru Clara Lachmann"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: C. Nordqvists saml. (partitur och cellostämma)

Beskrivning av verket

Agitato con fuoco e-moll 3/4, 8 takter, /:8 takter:/, 108 takter, totalt 124 takter