• Tillkomstår: "J.C.N., Klubben 12 Juli 71."
  • Verktyp: Stråktrio
  • Dedikation: "tillegnad mig sjelf, oroliga Själ!"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

vn, vla, vc

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: C. Nordqvists saml. (partitur)

Beskrivning av verket

Andantino con moto, ma Sentimento Ess-dur 3/4, /:55 takter:/, 11 takter, totalt 66 takter


Verkkommentar

Nordqvist har skrivit efter sista takten: "Dumt fantasiestycke för 3 stråkar."