Ludvig Norman (1831−1885)

3 [Tre] Impromtus [sic] för Pianoforte

opus 59

Skriv ut

1. Moderato molto [Motto: "Tiefe Stille herrscht im Wasser, Ohne Regung ruht das Meer."] - Allegro molto [Motto: "Die Nebel zerrissen, Der Himmel ist helle."] - Tempo I
2. Andante con moto
3. Allegro con fuoco

  • Tillkomstår: 1: "Berlin in Dec.1850"; "Berlin 1850, Dec. hos Bargiel."; 2: 1881, 3: 1881
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Fru Jenny Sellholm född Lind."
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B. 54. Lith. Anst. v. C.G. Röder, Leipzig. (utg. 1882)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Nr. 1: Normans saml. M-Å, i ett album med titeln: "Normansches Schatz-Kästlein für Clavier", s. 37-40, med tillägget: "Göthe: Meeresstille und glückliche Fahrt."; samma stycke även i X:95:2: "Från olika Lefnadsperioder, alt. "Från Olika Lefnadsåldrar", Stycken för Pianoforte, där den andra och sista satsen är identisk med cellosonatens långsamma sats

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 19

Beskrivning av verket

1. Moderato molto [Motto: "Tiefe Stille herrscht im Wasser, Ohne Regung ruht das Meer."] F-dur 4/4 (C), 21 takter, Allegro molto [Motto: "Die Nebel zerrissen, Der Himmel ist helle."] 6/8, 72 takter, Tempo I 4/4 (C), 17 takter, totalt 110 takter
[I autografen: "No 1 aus den Berliner-Bummelstücken": Moderato F-dur 4/4 (C), 21 takter, più moto 6/8, 73 takter, Tempo I 4/4 (C), 16 takter, totalt 110 takter]
2. Andante con moto d-moll 9/8, 57 takter
3. Allegro con fuoco F-dur 12/8, 65 takter