Ludvig Norman (1831−1885)

Nya Albumblad. Små Tonstycken för Piano-forte

opus 14

Skriv ut

1. Tillegnan: Andantino grazioso
2. Förhoppning. Sång utan ord: Con moto
3. Elegie: Andante, mesto
4. Idyll: Allegretto grazioso
5. Humoresk: Allegro vivace e giocoso

  • Tillkomstår: 1: "Sthm 15/5 1871"; 2: "4/7 1872"; 3: "Lysekil 23 juli 1872"; 4: "Sthm 8 september 1872"; 5. "d. 3 July 50"
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Fru Ida Åqvist, född Hjort.
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Hirsch, nr. 1499, utg. 1873.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Nr 1-4 i Normans saml., under op 14, i "Små Skizzer för Pianoforte, Sommaren 1872", Nr 5: Humoresk i Normans saml. M-Å, i ett album med titeln "Normansches Schatz-Kästlein für Clavier", s. 21; hela samlingen 1-5 under Z/Sv. i en inbundet, men (vatten?-) skadad autograf

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 7.

Beskrivning av verket

1. Tillegnan: Andantino grazioso C-dur 4/4 (C), 36 takter [också i ett ms i Normans arkiv i MTB under op 13, "Små Skizzer för Pianoforte", dock med påskriften op 14, n:ris 1-4: "Hand i hand": Andante semplice C-dur 2/4, 27 takter; börjar med sextondelar, dat.: "Sthm 15/5 1871"; på baksidan av detta början av ett Allegro f piano, c-moll 6/4, 28 takter]
2. Förhoppning. Sång utan ord: Con moto E-dur 9/8, /:12 takter:/47 takter, totalt 59 takter [också i ett ms i Normans arkiv i MTB under op 13, "Små Skizzer för Pianoforte", dock med påskriften op 14, n:ris 1-4: "Förhoppning": Allegretto grazioso E-dur 3/8, /:12 takter:/, 49 takter, totalt 61 takter, dat.: "4/7 1872"]
3. Elegie: Andante, mesto a-moll 2/4, 54 takter [också i ett ms i Normans arkiv i MTB under op 13, "Små Skizzer för Pianoforte", dock med påskriften op 14, n:ris 1-4: "Svårmod": Andante a-moll 2/4, 54 takter, dat.:"Lysekil 23 juli 1872"]
4. Idyll: Allegretto grazioso A-dur 6/8, 49 takter [också i ett ms i Normans arkiv i MTB under op 13, "Små Skizzer för Pianoforte", dock med påskriften op 14, n:ris 1-4: "Barnens lek i trädgården": Allegretto grazioso A-dur 6/8, 49 takter]
5. Humoresk: Allegro vivace e giocoso [I autografen: No 2. Aus dem Bummelglücken. Bei Döderlein, Gemächlich, zufrieden] D-dur 2/4,1 takt/:8 takter:/23 takter, Listesso Tempo H-dur [I autografen: "der schlafende Doctor, murmelnd, leise Conversation, die aber später lauter wird."], 48 takter [12 takter före D-dur: "Guth."], D-dur, 42 takter, totalt 122 takter