Ludvig Norman (1831−1885)

Zwei Charakterstücke für Pianoforte
Två karakterstycken

opus 1

Skriv ut

1. Allegro commodo — Un poco più tranquillo — Tempo 1o
2. Der Sonntagsritt: Moderato, ma non troppo lento — Allegro moderato — Tempo 1o — Allegro molto — Tempo 1o tranquillo

  • Tillkomstår: 1: "Lepzig d. 2 Mai 1850."; 2: "Leipzig Mai 1850."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Leipzig, Fr. Kistner, nr. 1756.
• Stockholm, Julius Bagge.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. M-Å, i ett album med titeln: "Normansches Schatz-Kästlein für Clavier", s. 1-17

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, s 3 (Stockholm 1886)
Sanner, Lars-Erik: Ludvig Norman. Studier kring en svensk 1800-talsmusiker med särskild hänsyn till hans konsertverksamhet och ungdomskompositioner, s. 172-174 (Licentiatavhandling i ämnet Musikforskning, Uppsala 1955)

Beskrivning av verket

1. Allegro commodo fiss-moll 2/4 50 takter, Un poco più tranquillo D-dur 6/8 92 takter, Tempo 1o fiss-moll 2/4 81 takter, totalt 223 takter.
2. Der Sonntagsritt. Moderato, ma non troppo lento B-dur 3/8 67 takter, Allegro moderato Gess-dur 3/4 56 takter, Tempo 1o B-dur 3/8 80 takter, Allegro molto 62 takter, Tempo 1o tranquillo 12 takter, totalt 275 takter.


Verkkommentar

I manuskript har stycke nr. 2 den något utförligare titeln "Der verunglückte Sonntagsreiter" (formloses Clavierstück).