Ludvig Norman (1831−1885)

Zweites Trio (H-moll) für Pianoforte, Violino und Violoncell

opus 38

Skriv ut

1. Allegro appassionato ma non troppo Presto
2. Andante espressivo
3. Allegro comodo
4. Finale: Andante con moto — Allegro

  • Tillkomstår: "1871-1872"; 1: "Sthm 9/3 1871"; 2: "26/3 1871"; 3: "30/12 1871."; 4: "Fine 10/12 1872."
  • Verktyp: Pianotrio
  • Dedikation: "seinem Freunde Albert Rubenson gewidmet"
  • Speltid: 37 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, M.K. 82 (1911, "Utgifven på bekostnad af beundrare och vänner till tonsättaren"), C.G. Röder, Lit. Etabl. Leipzig

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 38, partitur och violinstämma (med Tor Aulins anteckningar?)

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." (Stockholm 1886, s. 28).
Tomas Löndal: "Ludvig Norman (1831-85)" (Musiken i Sverige del III: Den nationella identiteten", Sthlm 1992, s 355).

Beskrivning av verket

1. Allegro appassionato ma non troppo Presto h-moll 4/4 (C), 1 takt, /: 32 takter, 12/8, 36 takter, 4/4 (C), 34 takter:/, 63 takter, 12/8, 24 takter, H-dur, 12 takter, 4/4 (C), 12 takter, h-moll, 44 takter, totalt 260 takter
2. Andante espressivo G-dur 9/8, 105 takter.
3. Allegro comodo h-moll, /:84 takter:/, 156 takter, G-dur, 61 takter, h-moll, 109 takter, totalt 332 takter
4. Finale: Andante con moto h-moll 4/4 (C), 20 takter, Allegro H-dur alla breve, 325 takter, totalt 345 takter