Ludvig Norman (1831−1885)

Capriccio für Pianoforte über zwei schwedische Volkslieder
Capriccio över 2 svenska folkvisor

opus 8

Skriv ut

Capriccio. Molto vivace e agitato - I. Andantino, tranquillo - Molto vivace e agitato - Andantino tranquillo - attacca
II. Allegro moderato - L'istesso tempo e tranquillo

  • Tillkomstår: 18??, rev. upplaga 1884
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Frau Wilhelmine Schück gewidmet"
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Leipzig, Fr. Kistner, nr. 2276, utg. 1857.

Stockholm, Julius Bagge, 1884 (reviderad upplaga?)

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 5

Beskrivning av verket

Capriccio. Molto vivace e agitato f-moll 2/4, 74 takter,
I. Andantino, tranquillo 6/8, 59 takter, Molto vivace e agitato 2/4, 176 takter, Andantino tranquillo F-dur 6/8, 36 takter, attacca
II. Allegro moderato, a-moll 3/4, 157 takter, L'istesso tempo e tranquillo F-dur 3/4, 44 takter, totalt 509 takter


Verkkommentar

Folkvisorna är:

I: "Och mins du hvad du låfvade..." (som f.ö. ingår som nr. 5 i Normans samling "Svenska folkvisor satta för Piano" (Schwedische Volkslieder). "Denna tämligen spridda melodi blef kring 1830 först upptecknad i Norrland af d.v. Candidaten Nordenström. Har sedermera funnits under större eller mindre förändringar tillh. äfven några sydl. Landskap. En sådan meddelas här. Andra versens sista rad har blifvit obetydligt ändrad." R. Dybeck: "Svenska Wisor, 2dra häftet, 1847-48, G. Rylander, Sthlm.

Och mins du hvad du låfvade, och mins du hvad du sade,
Och när som vi stodo under himmelen den blå?
Du låfvade, du aldrig skulle svika mig,
Och likafullt så bju'r du till att göra det ändå.

Och mins du hur du talade, och mins du hvad du sade,
Och när som du var uppå dit adertonde år?
Du sade att du drömde om vännen din!
Den drömmen var som strömmen, min lilja och min ros.

II: "Kisti du kom du", polska från Dala Floda.
Kisti du kom du, så vele vi svänga,
ser jag rätt på dig så har du nog lust.

I slutet av Normans Capriccio kombineras de bägge folkvisorna (e.g. t. 415-422; t. 490 ff.).