Ludvig Norman (1831−1885)

Quintett (c-moll) für 2 Violinen, 2 Bratschen und Violoncell

opus 35

Skriv ut

1. Allegro energico
2. Andante sostenuto con molto sentimento
3. Allegretto con moto
4. Finale: Andantino con moto — Allegro appassionato — Andantino con moto, come la Introduzione — Allegro agitato — Andantino con moto — Allegro agitato

  • Tillkomstår: 1870
  • Verktyp: Stråkkvintett
  • Dedikation: "An Herrn Professor Joseph Joachim"
  • Speltid: 36 min
  • Detaljerad speltid: 36 min. (Hausmusik)

Exempel på tryckta utgåvor

Leipzig, Fr. Kistner, Stockholm, Julius Bagge, f.d. Abr. Hirschs musikhandel. (4366.) Utg. 1875. Partitur och stämmor

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ej i MTB, i Normans saml., opus 35 finns endast L.G. Bratts arrangemang av kvintetten för piano 4h, daterat 1883-87

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, 11 (Stockholm, 1886)
Löndal, Tomas: Ludvig Norman (1831-85) i "Musiken i Sverige, band III: Den nationella identiteten", s 358 (Stockholm 1992)
Sanner, Lars-Erik: Ludvig Norman — Studier kring en svensk 1800-talsmusiker med särskild hänsyn till hans konsertverksamhet och ungdomskompositioner, s 96 (Licentiatavhandling i ämnet Musikforskning, Uppsala 1955)

Beskrivning av verket

1. Allegro energico c-moll 4/4 (C), 1 takt, /:62 takter:/, 180 takter, totalt 243 takter
2. Andante sostenuto con molto sentimento Ass-dur 6/8, 106 takter
3. Allegretto con moto Ass-dur 3/4, /:52 takter:/, 108 takter, Dess-dur, /:12 takter:/, 1 takt, /:44 takter:/, 5 takter, Ass-dur, 166 takter, totalt 388 takter
4. Finale: Andantino con moto c-moll 4/4 (C), 37 takter, Allegro appassionato 12/8, 206 takter, Andantino con moto, come la Introduzione 4/4 (C), 4 takter, Allegro agitato 12/8, 2 takter, Andantino con moto 4/4 (C), 2 takter, Allegro agitato 12/8, 29 takter, totalt 280 takter