Ludvig Norman (1831−1885)

Lifvets åldrar, 6 Karakterstycken för Pianoforte

opus 51

Skriv ut

1. Barnaåldern: Innerligt, temligen långsamt
2. Ynglingens svärmeri: Lifligt, mycket fort
3. Ungmöns dröm: Måttligt fort, i långsam valstakt
4. Lifvets allvar hos mannen: Kraftigt och väl afmätt
5. Modern vid vaggan: Sakta rörligt
6. Vid lefnadsmålet: Koralmässigt, strängt bundet

  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Herman Thunman tillegnade af hans vän Ludvig Norman
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B. 16, utg. 1879.

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 16.

Beskrivning av verket

1. Barnaåldern: Innerligt, temligen långsamt C-dur 4/4 (C) 14 takter, 2/4 1 takt, 4/4 (C) 19 takter, totalt 34 takter.
2. Ynglingens svärmeri: Lifligt, mycket fort E-dur 6/8 74 takter.
3. Ungmöns dröm: Måttligt fort, i långsam valstakt A-dur 3/4 73 takter.
4. Lifvets allvar hos mannen: Kraftigt och väl afmätt D-dur alla breve 60 takter.
5. Modern vid vaggan: Sakta rörligt d-moll 2/4 40 takter, D-dur 42 takter, d-moll 31 takter, totalt 113 takter.
6. Vid lefnadsmålet: Koralmässigt, strängt bundet c-moll 4/4 (C) 41 takter.