Ludvig Norman (1831−1885)

Kontraster (Contraste)
Sex Pianofortestycken

opus 61

Skriv ut

I.
1. Dröm / Traum: Allegretto moderato
2. Verklighet / Wirklichkeit: Moderato
II. Tidsbilder / Zeitbilder
1. Förr / Sonst: Allegro molto moderato
2. Nu / Jetzt: Allegro molto vivace
III. Tornklockorna / Die Thurmglocken
1. Andante
2. Andante mesto

  • Tillkomstår: I: 1: 1884, efter en äldre sång, i autografen under Z/Sv: "3 Juli 1884 Varberg"; II: 1, 2: 1883, i autografen under Z/Sv har II: 2 dateringen "1883. Sept."; III: 1: 1880; II: 2: 1881,
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B. 81, utg. 1884
Verklighet (Réalité) är även utgivet i samlingsbandet:
Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 398 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 61, endast nr I: 1, men även under Z/Sv återfinns detta stycke (2001/58), där med datering: "3 Juli 1884 Varberg.", samt också II: 1-2 (2001/2 S), II: 2 med datering "1883. Sept."

    Hos Stiftelsen Musikkulturens Främjande finns de två sista styckena (III:1-2) under titlarna "Klockornas morgonringning på första Lysningsdagen" och "Klockornas afskedshelsning till Cecilia G." (MMS 1057), "Klockornas morgonringning" har här dedikationen: "Till Cecilia Lind. 4/4 1880."

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 18.

Beskrivning av verket

[De sex styckena faller under tre huvudgrupper: I, II, III.]
I.
1. Dröm / Traum: Allegretto moderato Ess-dur 6/8, 56 takter
2. Verklighet / Wirklichkeit: Moderato ess-moll 4/4 (C), 52 takter
II. Tidsbilder / Zeitbilder
1. Förr / Sonst: Allegro molto moderato B-dur 4/4 (C), 54 takter
2. Nu / Jetzt: Allegro molto vivace b-moll 4/4 (C), 94 takter
III. Tornklockorna / Die Thurmglocken
1. Andante F-dur 4/4 (C), 43 takter
2. Andante mesto f-moll 4/4 (C), 35 takter


Mediafiler

Edition Levande musikarv