Ludvig Norman (1831−1885)

Drei Clavierstücke zu vier Händen

opus 7

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Andantino grazioso
3. Allegro commodo

  • Tillkomstår: Autograf i Normans saml: Nr. 1: "In August 1851."; autograf i Z/Sv. 1967/11, alla styckena: "Leipzig August 1851"
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Dedikation: "Herrn C.G. Braunerhjelm gewidmet"
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Leipzig, Fr. Kistner, nr. 2350, utg. 1858

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml.; även i Z/Sv., 1967/11, där verket heter: "Drei Charakterstücke für das Pianoforte zu vier Händen", har opustalet 5 och är daterat: "Leipzig August 1851."

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 4

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato f-moll 4/4 (C), 34 takter, Dess-dur, 36 takter, f-moll, 28 takter, F-dur, 36 takter, f-moll, 24 takter, totalt 158 takter
2. Andantino grazioso C-dur 2/4, 63 takter
3. Allegro commodo F-dur 3/4, /:8 takter:/, 1 takt, /:16 takter:/, 85 takter, totalt 110 takter