Ludvig Norman (1831−1885)

Qvartett för 2 Violiner, Altviol och Violoncell (a-moll)

opus 65

Skriv ut

1. Allegro agitato
2. Andante sostenuto e cantabile
3. Tempo di Menuetto
4. Finale: Allegro molto vivace

  • Tillkomstår: 1884
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 23 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge (132), Partitur och stämmor. (Stich und Druck der Röder'schen Officin in Leipzig.) Inget årtal

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: På MTB endast ett arrangemang för piano 4h av L.G. Bratt

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, s. 29, under rubriken "Outgifna verk" (således är Bagges utgåva senare än 1886)
Wallner, Bo: Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik, s. 81-83 (Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979; om Normans kvartetter: s.71-86)
—— : Wilhelm Stenhammar och hans tid: I, Sthlm 1991, s. 79 f., III, Sthlm. 1991, s. 16 (jämförelse mellan Beethovens a-mollkvartett op. 132, Normans kvartett och Stenhammars a-mollkvartett)
Rotter, Signe: Studien zu den Streichquartetten von Wilhelm Stenhammar, Bärenreiter 2001, s. 233-237 (en sidoblick på Normans a-mollkvartett i samband med analysen av Stenhammars a-mollkvartett)

Beskrivning av verket

1. Allegro agitato a-moll 4/4 (C), 42 takter, L'istesso tempo ma agitato, /:78 takter:/, 96 takter, A-dur, 12 takter, a-moll, 45 takter totalt 273 takter
2. Andante sostenuto e cantabile F-dur 3/4, 126 takter
3. Tempo di Menuetto a-moll 3/4, 52 takter, Trio A-dur, 49 takter, Menuetto da capo, a-moll, 58 takter, totalt 159 takter
4. Finale: Allegro molto vivace A-dur alla breve, 244 takter

Länkar

Lyssna till del av verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 512 (inloggning på Spotify krävs)