• Tillkomstår: "3 Febr. 1850 bei Bargiel."
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Öfversatt från M. Hartmanns tyska original af K.F."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", s. 155-156. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., under op. 13, "Lieder, 1850"

Beskrivning av verket

Något patetiskt f-moll 4/4 (C), 33 takter


Libretto/text

Första snön

Första snön på skog sig lägrat,
som du nyss i grönska såg.
Första sorg, där fröjd nyss hägrat,
mänger sig i drömmars tåg.

Första snön ej bidar våren,
för en solglimt smälter han.
Första sorg ger djupa såren.
Ingen sol dem hela kan.