• Tillkomstår: 1850
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Öfv. från J. Kerners tyska original af K.F."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", s. 11-12. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., under op 13, i ett album: "Lieder aus früherer Zeit, Leipzig 1848-1851"

Beskrivning av verket

Temligen rörligt, passioneradt D-dur 2/4, 23 takter

[I ms under op 13 finns det också ett original på tyska: Sonnenblick im Winter: [ingen tempobeteckning] E-dur 2/4, 27 takter samt ett annat i ms: Ziemlich lebendig, mit Leidenschaft D-dur 2/4, 23 takter]


Libretto/text

Sol ur töcknet

Hur skall mig väl, då glädjen flytt,
mitt forna mod bli återgifvet,
hur månne väckas upp på nytt
den svunna kärleken till lifvet?

Jag vet, för mig ej jorden mer
och hoppet icke lyckan hyser,
det gör blott himlens ljus, som ler
och midt i töcknen vårligt lyser

Sonnenblick im Winter

Wer bringet mir den alten Muth
Inmitten meiner Lebens Trübe?
Ich sinn' und weiss nicht, wer es thut,
Was wieder weckt des Lebens Liebe.

Die Erde, weiss ich, ist es nicht,
Nicht Hoffnung ist's, die mich beglücket,
Es ist des Himmels liebes Licht,
Das einmal mailich blicket.