Ludvig Norman (1831−1885)

"Min själ är sjuk"

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1850
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "efter Robert Burns"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., under op 13, i ett album: "Lieder, 1850", då i det tyska originalet: "Mein Herz ist schwer".

Beskrivning av verket

Andante con moto a-moll 4/4, 10 takter, più moto e agitato A-dur, 12 takter, Tempo Io a-moll, 10 takter, più moto e agitato A-dur, 14 takter, totalt 46 takter


Libretto/text

"Min själ är sjuk"

Min själ är sjuk,
jag klagar ej
min själ är sjuk
för en blott!
den långa mörka vinternatt
jag vaka kan för en blott,
för en blott!

O qval, för en blott!
o fröjd, för en blott,
den vida verld
jag droge kring
för en blott!
o qval för en blott!
o fröjd för en blott!
den vida verld,
den vida verld
jag droge kring
för en blott!
för en blott!

Din magt, du rena kärlek, huld och blid
låt le mot en blott!
sträck öfver henne
ut din hand,
och låt mig tro
på en blott!
på en blott!
o qval, för en blott!
o fröjd, för en blott,
hvad gör o Gud
hvad gör jag ej
för en blott!
o qval, för en blott,
o fröjd, för en blott,
hvad gör o Gud
hvad gör jag ej
hvad gör jag ej för en blott!
för en blott!