Ludvig Norman (1831−1885)

Quartett [E-dur/e-moll] för två Violiner, Altviol och Violoncell

opus 20

Skriv ut

1. Allegro grazioso
2. Scherzo: Allegro moderato
3. Andante cantabile
4. Finale: Allegro vivace

  • Tillkomstår: 1855
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Till August Lennmark
  • Arrangemang/bearbetning: I Normans saml, opus 20 finns kvartetten i 2 arrangemang för piano 4 h, dels: "Violin-Quartett af Ludvig Norman arr. för Piano à 4 mains af Ivar Wallström.", samt också "På försök inrättad fyrhändigt för Pianoforte af L.G. B[ratt], daterad "Göteborg 3 Dec. 1883."
  • Speltid: 23 min
  • Detaljerad speltid: 23 min (Berwaldkvartetten)

Exempel på tryckta utgåvor

Sthlm, Julius Bagge, J.B. 46 (stämmor), 51 (partitur), utg. 1882

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partiturautografen saknas i Musik- och Teaterbiblioteket, i Normans saml. Under opus 20 finns dock flera arrangemang för piano 4 h

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 9.
Bo Wallner. "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 74-76 (om Normans kvartetter: s.71-86).
Tomas Löndal: "Ludvig Norman (1831-85)", i "Musiken i Sverige III: Den nationella identiteten", Sthlm 1992, s 356.

Beskrivning av verket

1. Allegro grazioso E-dur 4/4, 1 takt, /:112 takter:/, 168 takter, totalt 280 takter
2. Scherzo: Allegro moderato a-moll 3/4, /:8 takter:/, 1 takt, /:25 takter:/, 1 takt, Trio F-dur, 16 takter, /:16 takter:/, 1 takt, Scherzo da Capo a-moll, 33 takter, Coda F-dur [sic!], 20 takter, totalt 121 takter (inkl. da Capo & Coda)
3. Andante cantabile C-dur 4/4, 75 takter
4. Finale: Allegro vivace e-moll 2/4, /:99 takter:/, 102 takter, E-dur, 33 takter, e-moll, 21 takter, totalt 255 takter