• Tillkomstår: "1 nov. 1850"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Efter Eichendorffs tyska original af K.F."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, s. 6-7. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., under op 13, i ett album: "Lieder, 1850", original: "Vom Berge"

Beskrivning av verket

Andante molto g-moll 4/4 (C), 26 takter


Libretto/text

På berget

I dalen bodde förr min vän,
som slumrar under hällen.
Vid stugans dörr står trädet än,
vår älsklingsplats om kvällen.

Dit ned jag söker fåfängt se,
mig tårar det förmena.
Och skulle jag mig dit bege,
jag doge där allena.