Ludvig Norman (1831−1885)

Suite i canonform för två Violiner

opus 26

Skriv ut

1. Præludium: Allegro
2. Air: Andante cantabile
3. Scherzo: Allegro molto e scherzando
4. Minuetto: Allegro molto moderato — Trio — Menuetto da capo
5. Gigue: Allegro commodo
6. Marcia: A la Capella — Trio — Menuetto [sic] D.C. al Fine

  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B. 2, utg. 1877

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 9

Beskrivning av verket

1. Præludium: Allegro g-moll 3/4, 1 takt, /:35 takter:/, 1 takt, totalt 37 takter
2. Air: Andante cantabile Ess-dur 6/8, 26 takter
3. Scherzo: Allegro molto e scherzando g-moll 2/4, 1 takt, /:42 takter:/, 3 takter, totalt 46 takter
4. Minuetto: Allegro molto moderato G-dur 3/4, 1 takt, /:12 takter:/:26 takter:/, atacca [sic] Trio, 1 takt, /:10 takter:/:18 takter:/, 2 takter, Menuetto da capo dal segno, 36 takter, 1 takt, totalt 72 takter
5. Gigue: Allegro commodo e-moll 6/8, 74 takter
6. Marcia: A la Capella G-dur alla breve, 1 takt, segno, 47 takter, Trio C-dur, 41 takter, Menuetto [sic!] D.C. al Fine, 47 takter, totalt 89 takter


Verkkommentar

Text på titelbladet:
"Använd vid undervisningen i Kongl. Musikaliska Akademiens Konservatorium."
Text på första sidan:
"Ändamålet med detta arbete är förnämligast instruktivt. Den stränga canonformen torde lämpa sig väl dertill, i det att läraren förespelar och eleven imiterar honom. Det närmande till en förfluten tids skrifsätt, som författaren eftersträfvat, antydes genom benämningen "Suite" och de särskilda styckenas öfverskrifter.
Ludvig Norman"

Klas Gagge, 2011