Ludvig Norman (1831−1885)

Octett [C-dur] für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Celli

opus 30

Skriv ut

1. Andante sostenuto — Allegro alla breve
2. Andante
3. Scherzo: Allegro vivace ma non troppo Presto
4. Finale: Allegro con fuoco

  • Tillkomstår: 1: 29 november 1866 ("29/11 66"); 2: 12 december 1866 ("12/12 66"); 3: 18 december 1866 ("18/12 66."); 4: 11 januari 1867 ("Fine 11/1 67.")
  • Verktyp: Stråkoktett
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

4 vn, 2 vla, 2 vc

Exempel på tryckta utgåvor

Merton Music, 8 Wilton Grove, London SW19 3QX England, nr 8013 ((c) Krister Persson 2004).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 30, partitur och 2 uppsättningar stämmor, dessutom en skiss till den 3:e satsen; anteckningar i partituret: "Angefangen Nov. 66."; "Offentligt uppförd i Köpenhamn på en af Musikföreningens Concerter och under Prof. N.W. Gades ledning."; "Am 19ten November 1872 in der 'Königl. Hochschule für Musik' zu Berlin und unter Professor Jos. Joachims Leitung gespielt."

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 28

Beskrivning av verket

1. Andante sostenuto C-dur 4/4 (C), 35 takter, Allegro alla breve, 325 takter, totalt 360 takter
2. Andante F-dur 3/4, 119 takter
3. Scherzo: Allegro vivace ma non troppo Presto a-moll 3/4, 122 takter, F-dur, 112 takter, a-moll, 148 takter, totalt 382 takter
4. Finale: Allegro con fuoco 4/4 (C), C-dur 288 takter.