Ludvig Norman (1831−1885)

Sången

opus 55 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: "11/8 1880"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 2' enligt anteckning i Radions exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (244), nr 1 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 1

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. opus 55

Beskrivning av verket

Ej för långsamt, med innerlighet E-dur 4/4 (C), 45 takter


Libretto/text

Sången

Hvad är min sång?
Ett vattusprång,
som qväller upp och snabbt förrinner;
det stupar ned
i enslig led,
der månen blek ur skyar brinner,
och strålar strö
på vågens snö
ett dämpadt ljus, som halft försvinner.

Af träd en krans
i silfverglans
omkring min ådra tätt sig sluter;
bland gran och tall
min böljas svall
sitt lif i tysta stunder njuter,
och utan namn
i flodens famn
till sist min svala våg sig gjuter.

Hvad mer, om kall
jag nämnas skall:
jag trott, att vågen bör så vara.
Hvad mer,
om knappt man ser
den väg de gömda flöden fara,
blott på ditt tåg
du stärkt, o våg,
en enda dufven blomma bara!