Ludvig Norman (1831−1885)

Rosa rorans bonitatem
Hymn till den Heliga Birgitta

opus 45

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1876 "Stockholm 22/2 1876."
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Nicolaus Hermanni, Biskop i Linköping, död 1391 (Svensk översättning av V.M.)
  • Dedikation: "Till Fru Olena Rabenius född Falkman"
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.0.0.0 / timp / str [inga violiner]

Soloröster/kör

Soloröst: 1 mezzosopran
S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2020. Kritisk utgåva av Michael Bartosch.
Stockholm, Julius Bagge (J.B. 11). "Klaverutdrag med text och körstämmor. Lösa körstämmor. Partitur och orkesterstämmor i handskrift hos förläggaren att tillgå."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., partitur och klaverutdrag

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, s. 13 (Stockholm, 1886)

Beskrivning av verket

Andante sostenuto C-dur 4/4, 115 takter


Libretto/text

Rosa rorans bonitatem

Rosa rorans bonitatem,
stella stillans claritatem,
Birgitta, vas gratiæ!

Rosa cœli pietatem,
stilla vitæ sanctitatem
in vallem misereriæ.

Christus dulcis doctor,
te dilexit, te direxit
in ætate tenera.
Tuque mitis,
virens vitis,
profecisti
et crevisti
florens super sidera.

Mentem mundans
fidem fundans,
amor cinxit
et te vinxit
in sancto proposito.
Tota decens,
tota recens,
Christum amas
Christum clamas
toto vitæ stadio.

Rena ros, af godhet fager,
Skära sken af sannings dager,
Helga Brita, för oss bed!

Sprid ett doft af dina dygder,
Gjut ett ljus från dina bygder
Hit i sorgens dalar ned!

Kristus närt dig,
Ledt och lärt dig,
Ömt dig aktat,
Troget vaktat,
Från din lefnads första dar.
Vid hans vilja,
Väna lilja,
Sköt du stängel,
Tills som ängel
Öfver skyn du kronan bar.

Kärlek danat
Allt du anat,
Dig omgjordat
Och fullbordat
Till din stora strid och lön.
Ren i handel,
Ren i vandel,
From i nöden,
From i döden,
Är din hela själ en bön.