Ludvig Norman (1831−1885)

Concert för Piano-Forte [d-moll, ofullbordad]

Skriv ut

1. Allegro - Allegro vivo quasi Presto - Tempo Imo
2. Andante
3. Finale: Allegro vivace con fuoco

  • Tillkomstår: Partituret anger efter 1:a satsen: "Stockholm i October 1845. Omarbetad etc. d. 16 Febr. 1848. Ludv. Norman." Efter den andra satsen: "Stm 29 Febr 1848." Det inbundna bandet anger (efter 1:a satsen): "24/12 1846"
  • Verktyp: Piano och orkester
  • Dedikation: "Mlle W. Bergström tillegnad" (Dedikation i det inbundna bandet.)
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp, / str

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det fullständiga (så när som på den ofullbordade finalen) partituret med stämmor återfinns i Normans samling. Stämsatsen omfattar 3 st 1:sta violinstämmor, 3 st 2:dra violinstämmor, 2 violastämmor, 2 Violoncello e Bassostämmor, endast 1 flöjtstämma (Flauto Imo), men annars 2 vardera av resp. blåsstämma, men ingen pukstämma! I samtliga stämmor har lämnats gott om plats åt den ej färdigskrivna Finalen. I ett inbundet (Hedbergband) exemplar (Z/Sv, 1962/296) finns såväl solopianostämma, partitur och orkesterstämmor, men endast till första satsen (som har ett kortare förlopp i denna version).

Beskrivning av verket

1. Allegro [Det ursprungliga Allegro Moderato ändrat till Allegro] d-moll 4/4 (C), 275 takter [den sista takten Cadenza], Allegro vivo quasi Presto, 54 takter, Tempo Imo, 10 takter, totalt 339 takter
2. Andante A-dur 3/4, 118 takter
3. Finale: Allegro vivace con fuoco d-moll 6/8, 112 takter [Endast de 17 första takterna är i stort sett färdigkomponerade, skrivna i bläck. Därefter är endast solopianostämman i bläck, medan orkesterstämmorna är i blyerts, kanske bara skisserade?]

I det inbundna partituret ser 1:sta satsen ut så här:

Allegro d-moll 4/4 (C), 220 takter, Cadenza, 24 takter, Allegro con Fuoco quasi Presto, 40 takter, totalt 284 takter