Ludvig Norman (1831−1885)

Från sol och stjernor

opus 55 nr 3

Skriv ut
  • Tillkomstår: "14/1 1880 L.N."
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (244), nr 3 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 1

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 55

Beskrivning av verket

Med lifligt och passioneradt föredrag, men ej allt för fort Ess-dur 4/4 (C), /:22 takter:/, Något långsammare, 28 takter, totalt 50 takter


Libretto/text

Från sol och stjernor

Från sol och stjernor jag längtar re'n,
fast ung till ilande lefnadsåren;
de lysa blott med ett härmadt sken
från rätta solen och rätta våren.
En bleknad glans och en mattad strimma
är allt, som skimrar i jordens dimma,
det rätta ljuset ej hör oss till,
men dit jag vill.

Från sol och stjernor min längtan går
till lindomsusade grafven trägen.
Väl är den dunkel, men jag förstår:
till ljusa boningar är den vägen.
Mig locka ljufligt de stilla gårdar
bland svarta kors och förgätna vårdar;
Jag vet och känner, att dödens ort
är lifvets port.

Från sol och stjernor till Dig jag flyr,
du andesol, som ej töcknen dölja.
Ej qväll sig sänker, ej morgon gryr
och inga skuggor på dagrar följa.
Oändligheter af andar tåga
odödligt kretsande kring Din låga;
om der den minste jag blifver ock,
Du ser mig dock.