Ludvig Norman (1831−1885)

Längtan till landet

opus 55 nr 5

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1880?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (245), nr 5 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 2

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 55, ej komplett

Beskrivning av verket

Innerligt och uttrycksfullt G-dur 4/4 (C), 51 takter, påskyndande, 4 takter, Första tidmåttet, 8 takter, totalt 63 takter


Libretto/text

Längtan till landet

Kom med till dalen, der vår boning står,
der silfverbäcken mellan alar går!
Kom med till hemmet vid den lugna fjärd,
vår lilla verld!

Ty du har ledsnat, du så väl som jag,
vid dessa städers yppiga behag;
mer kärt du har än deras sus och dus
vårt trädgårdshus.

Jag längtar gå med dig i furuskog,
af granna gator ha vi allt fått nog.
Jag längtar bort från sqvallrets jemna gång
till trastens sång.

Jag längtar dit der trefna hyddan står;
der skall du få Linnæor i ditt hår,
der skall hvar afton, rodnande och blid,
oss skänka frid.

Der skall hvar morgon med sin friska vind
oss väcka sakta, smekande din kind,
och hviska: vakna, luften är så klar,
du unga par!