Ludvig Norman (1831−1885)

Hvarför tvista?

opus 55 nr 6

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1880?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (245), nr 6 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 2

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 55, ej komplett

Beskrivning av verket

Långsamt h-moll 4/4 (C), /:4 takter, Dubbelt så fort, oroligt, 8 takter:/, Långsammare, lugnt H-dur, 40 takter, totalt 52 takter


Libretto/text

Hvarför tvista?

Hvarför tvista? Hvarför tvista?
Lifvet rymmer,
färgen bleknar,
qvällen skymmer,
och du har,
förrän du dör,
mycket sjelf att svara för.

Hvarför tvista? Hvarför tvista?
Hatet vike,
alla hjertan
sig förlike!
Låt den tystna,
kifvets röst!
Slut dig i ditt eget bröst!

Det omätliga, det Ena,
Evigt älskande och rena,
Målet för odödligt hopp
löse alla strider opp!

Tåligt verka och förbida,
som de milda stjernor skrida
fjerran ifrån dagens glam
öfver aftonhimlen fram!

Ej den ena stör den andra;
tyst och afundsfritt de vandra;
spridande sitt skära ljus
från gemensamt fadershus.

Lid och stråla! Tro och ana!
Ande, gå din gifna bana!
Har ej du en sol också?
O. kring henne kretsa då!