Ludvig Norman (1831−1885)

Ahasverus

opus 55 nr 7

Skriv ut
  • Tillkomstår: "12/8 1880."
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (245), nr 7 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 2

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. opus 55

Beskrivning av verket

Fort och häftigt a-moll 2/4, 56 takter, något tillbakadraget, 2 takter, Första tidmåttet, 30 takter, småningom långsammare till slutet, 12 takter, totalt 100 takter


Libretto/text

Ahasverus

Den stupande fors, som ro ej får,
det pickande ur, som går och går,
och dag, som förjagar ständigt dag,
och, menska, ditt eget hjertas slag
dig säga nog, hvem den vandrarn är,
som endast att dö begär.

Och menniskoslägtets strid och hast,
som känner ej hvila, vet ej rast,
en hind, som förföljes år för år
med rasande kopplet jemt i spår,
Orkanen, som gnyr öfver piskad våg,
dig tälja min sorgsna hog.

Du brusande våg, förrinn, förrinn!
Du irrande bloss, förbrinn, förbrinn!
Du pickande ur, stå still, jag ber!
Du klappande hjerta, slå ej mer!
O! domna, du brinnande hufvudskål
från kamp, som ej eger mål!