Ludvig Norman (1831−1885)

Hvad du liknar

opus 49 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1877
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), nr 1 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 1, utg. 1878, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

I berättande ton, ej långsamt G-dur 4/4 (C), 5 takter, Lifligt, dubbelt så fort alla breve, 12 takter, Första tidmåttet 4/4 (C), 5 takter, Dubbelt så fort alla breve, 12 takter, Lugnt, men icke tillbakadraget i tidmåttet, 39 takter, totalt 73 takter


Libretto/text

Hvad du liknar

Der står på skäret ett kapell,
det blickar mildt från klippans häll,
och hafvets vind, så frisk och sval,
omfläktar spira och portal.

På takets krans så ljuft, så tryggt
ha hafvets fogar nästen byggt,
Så bygga mina tankar bo,
från vind och våg, hos dig i ro!

När mildt kapellets orgel rörs,
när andaktsfull din stämma hörs,
då glömmer fogeln blåsigt haf,
då tystnar hjertats oro af.

Du ljufva hem, du vän så blid,
du hvita bo för helgonfrid,
hur tryggt, hur godt hos dig det är
på lifvets vågomflutna skär!