Ludvig Norman (1831−1885)

Månestrålar

opus 49 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1877
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), utg. 1878, nr 1 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 1, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Något rörligt, likväl ej fort; drömmande E-dur 6/8, 33 takter, något påskyndande, 2 takter, lugnt och hemlighetsfullt, 20 takter, totalt 55 takter


Libretto/text

Månestrålar

När stjernehären blänker
på mörknande himmels grund,
och månen silfver stänker
på susande fors och lund,
hvi darra de dunkla granar,
hvad är, som vårt hjerta anar,
hvad är, som förstulet manar
i hviskande skymningsstund?

När mellan trädens galler
på glittrande vattenfall
den bleka dager faller
så skinande hvit och kall
hvad vållar att hvarje sinne,
som gömmer i djupet inne
af skönare dar ett minne,
vill brista i tårars svall?

O, vet! När allt är öde
och enslig är hvarje stig,
då vaka än de döde,
som fordom ha älskat dig.
Att rädda dig än de sträfva:
af strålar, som fly och bäfva,
ett skimrande nät de väfva
och draga dig hem till sig.