Ludvig Norman (1831−1885)

Aftonklockan

opus 49 nr 3

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1877
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 179), utg. 1878, nr 3 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 1, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Ej långsamt G-dur 6/8, 44 takter


Libretto/text

Aftonklockan

Jag mins, hur förr
vid klockans klang
jag hem från skog
och hagar sprang,
jag sjöng och sjöng,
min hjord jag dref;
vid stugans grind
hur glad jag blef!

Ty der var han,
och ingen ann,
och solens sista
stråle såg
hur vid hans hjerta
flickan låg.

Nu käns det svårt
när klockan slår,
med tunga steg
dit hem jag går;
vid stugans grind
han syns ej mer,
de lagt se'n länge
honom ner
på bädd så hård
i kyrkogård.

O det var der,
jag mins det nog,
som ständigt solens
stråle dog.