Ludvig Norman (1831−1885)

Ögonkast

opus 49 nr 4

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1877
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 180), utg. 1878, nr 4 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 2, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Med enkelt uttryck A-dur 4/4 (C), 56 takter


Libretto/text

Ögonkast

Du kom en qväll, jag mins det som igår
och strök ur pannan sakta bort mitt hår
och sade stilla: "låt ditt grubbel fly,
du ser ej stjernan för den mörka sky!"

Se'n dess ha dagar gått och år också,
den snabba flykten knappt jag aktat på:
jag vet, du lemnat mig, jag vet, du gick,
du var ju hos mig blott ett ögonblick.

Må lifvets glädje gälla hvad den vill!
Jag kan den vackra sagan utantill,
och, hur det är, jag hoppas mången gång:
en vacker saga kan ej vara lång.

Och dimman stiger upp i enslig qväll
och sveper in i töcken skog och fjäll,
de mörka moln i tunga massor stå
men oförfäradt är mitt bröst ändå.

Ty ofta hör jag, fördt af vindens bud,
din ljufva stämmas välbekanta ljud;
det hviskar stilla: "låt ditt grubbel fly,
du ser ej stjernan för den mörka sky!"

Då ser jag upp, och molnet delar sig,
och dimman skingras öfver dal och stig,
en stjerna rinner klar på fästet fram,
ditt öga lik, så mild och allvarsam.