Ludvig Norman (1831−1885)

Ungt mod

opus 49 nr 6

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1877
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 180), utg. 1878, nr 6 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 2, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Raskt och lifligt F-dur 4/4 (C), 16 takter, Något tillbakadraget, 2 takter, Hastigt och fort som förut, 13 takter, påskyndande, 25 takter, totalt 56 takter


Libretto/text

Ungt mod

Fins ej lots? Låt gå ändå!
Äfventyrligt skön är vågen,
Blåsten sticker skarpt: låt gå!
Vind i seglen, storm i hogen!
Doft af tång från mörkblå vatten,
välkomstfläkt från djupets verld!
Spridda fiskarbloss i natten!
Kan du tänka bättre färd?
Talar man om skär och bankar?
Låt dem tala, låt dem tala!
Vinden snart jage bort de fega tankar
och bevinge jullens fart!
Stolta fara! Fins då ingen,
som dig älskar utom jag?
Lika godt! Med svarta vingen
sväfva fram i trolskt behag!
O det susar, när du spänner
flykten öfver dunklad våg;
Andeverldens magt jag känner,
lifvande vårt glada tåg.
Korta äro glädjens stunder,
njut dem derför, stark och ung!
Skulle jullen än gå under,
Modig död är aldrig tung.