Ludvig Norman (1831−1885)

Mitt tycke

opus 49 nr 8

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 181), utg. 1878, nr 8 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 3, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Lifligt och fort, friskt A-dur 4/4 (C), 15 takter, något tillbakadraget i takt, 2 takter, [a tempo?], 15 takter, något tillbakadraget, 3 takter, tillbakadraget, 1 takt, totalt 36 takter


Libretto/text

Mitt tycke

Jag älskar ej den febereld, som brinner
i hektisk färg på sångarns bleka kind,
och ej det känslosvall, som strax försvinner
vid första flägt af alpens skarpa vind.

Jag älskar vinet högt och hatar ruset,
har blixten kär, men solen mer ändå;
är havet vredgadt, hör jag gerna bruset,
men älskar mer det lugna, spegelblå.

Förstulna blickar, läppar yppigt röda
jag ej förtala vill, men kärast är
den blick, som lofvar kraft i vedermöda,
den ljufva mun, som helig tro mig svär.

Den hand är skön, som jemt med rosor leker,
juvelbesatt och skimmerhvit som snö,
men skönast är den, som huldt den trötte smeker
och mig hugsvalar än, när jag skall dö.