Ludvig Norman (1831−1885)

Den ångrande

opus 49 nr 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 181), utg. 1878, nr 9 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 3, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Temligen långsamt, men gående d-moll 6/8, 26 takter, lugnt, 4 takter, något fortare, oroligt, 6 takter, Fortare, med passion D-dur, 35 takter, totalt 71 takter


Libretto/text

Den ångrande

Bittert pröfvade, vilseförda,
luta dig stum vid altarets fot!
Djupt bedröfvade! All din börda
himmelen tar förbarmande mot!

Famnen sträckande mot den svaga,
nalkas Marias frälsande barn.
Frid dig räckande, vill han draga
fogeln så mildt ur snärjande garn.

Jordens tjusande, falska löjen
skälfva och fly, der Mästaren går;
tidens rusande, tomma nöjen
domna för glansen, spridd i hans spår.

I de skinande stilla gårdar
blommar hans nåd; mot stormarnes tåg,
haglets hvinande, mild han vårdar
Jerichos ros vid qvällande våg.

Du förkrossade, andas åter!
Synden så blodig hvitnar till snö.
Dyrt förlossade, Han förlåter,
bryter ej af det darrande rö.

Orgeln bäfvande qvalen söfver,
hymnerna susa smärtan till ro.
Englar sväfvande flyga öfver
templet, der svalan bygger sitt bo.