Ludvig Norman (1831−1885)

Återvunnet hopp

opus 49 nr 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 182), utg. 1878, nr 10 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 4, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Enkelt och naivt, ej släpigt G-dur 3/4, 59 takter


Libretto/text

Återvunnet hopp

Jag kom till dalen åter, der jag lekte
en gång som barn vid bäckens sång,
och samma hulda vestanflägtar smekte
min tinning än en gång.

Jag fann dem åter, mina gyllne drömmar,
der gröna alar vänligt stå,
jag fann att kraft, jag fann att helsa strömmar
i rymden än som då.

Jag fann från dagar länge sedan flydda
ett mildt, melodiskt återsus,
jag fann min forna, undangömda hydda
i aftonrodnans ljus.

Och vet du hvad? Jag hittade bland träden
min barndomsfrid, som glömt sig qvar,
hon kom till mötes under foglars qväden,
så ljuf som förr hon var.

Den hulda sade vänligt: "jag förlåter,
fast långt du flytt i vildt begär."
I trädens sus det ljöd: "välkommen åter!
Nu skall du stanna här!"

Då glänste regnbågslikt på gröna ängar
ett paradisiskt skimmer opp,
och af sig sjelfva ljödo lyrans strängar
om återvunnet hopp.