Ludvig Norman (1831−1885)

Höst

opus 49 nr 11

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 182), utg. 1878, nr 11 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 4, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Ej långsamt, med sorgset föredrag g-moll 2/4, 33 takter, tillbakadraget, långsammare, 3 takter, Första tidmåttet, 32 takter, fortare, påskyndande, 11 takter, totalt 79 takter


Libretto/text

Höst

Nu komma kalla dagar,
nu komma dagar grå,
och hur mitt hjerta klagar
så komma de ändå.

För vindens fläkt i natten
den sista rosen dog,
det mörknar öfver vatten,
det glesnar öfver skog.

Det hviskar öfver fjärden
en sorgsen anderöst:
"nu sommarn gick ur verlden,
farväl! Nu är det höst!"

Du lind, som börjat gulna,
du snart skall öde stå:
Nu komma dagar kulna,
nu komma dagar grå.

Vildblomma, som fördröjt dig
i dunkla snåren än,
och tyst i hopp förnöjt dig:
du har ej långt igen!

Och neckros, du, som domnar
så blek invid din ö,
ack, det är bäst att du somnar,
ty snart du måste dö.

Och hjerta, du, som skådar
hur allt förvandlar sig,
fins ingenting, som bådar
den samma lag för dig?

Men ängsligt hörs du svara:
ack, unna mig min frid,
och låt min sommar vara
ack! ännu en liten tid!