Ludvig Norman (1831−1885)

Ännu (Till en sångare.)

opus 49 nr 12

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer (H.&B. 182), utg. 1878, nr 12 ur 12 Sånger till Dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano, häfte 4, Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fru Jenny Sellholm af Komponisten. Julafton 1878."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Lovénska samlingen, band IV ("Autografer. Donation af Öfverste Chr. Lovén 1913.")

Beskrivning av verket

Uttrycksfullt och hjertligt G-dur 3/4, 46 takter


Libretto/text

Ännu (Till en sångare.)

Det är ej borta, som du trodde,
de ljufva toners fria val;
det bor ännu, som förr det bodde,
i själens djup en näktergal.

När sorgen höljde fogelburen,
han trodde genast, det var natt
och död och vinter i naturen,
och sörjande och stum han satt.

Men snart, o snart af ömma händer
skall floret lyftas bort en dag,
och ljus och glädje återvänder
med tusen nya toners slag.

Än är ej ålderns skymning inne,
än är det sol i grönklädd dal,
än är du ung till själ och sinne,
och du skall qväda, du näktergal.