Ludvig Norman (1831−1885)

Vid barnets bädd om juletid

Skriv ut

1. Lätt och luftigt, enkelt
2. [ingen tempobeteckning]
3. Högtidligt och temligen bredt

  • Tillkomstår: "3/8 1880."
  • Verktyp: Röster utan ackompanjemang
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B. (i nr 1 endast T.T.B., i nr 2 "Fyra solostämmor": T.T.B.B., i nr 3 "Tutti".)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Två partitur finns i MTB: Normans saml. M-Å.; Serie I 5405, 5406

Beskrivning av verket

Partituret i Normans saml.:

1. Lätt och luftigt, enkelt G-dur 3/8, 52 takter
2. [ingen tempobeteckning, samma musik som föregånde] G-dur 3/8, 52 takter
3. Högtidligt och temligen bredt [Tutti] G-dur 4/4 (C), 18 takter

Partituret i Serie I:

1. Lätt och luftigt, enkelt G-dur 3/8, 49 takter
2. [ingen tempobeteckning, samma musik som föregående] G-dur 3/8, 49 takter
3. Högtidligt och temligen bredt, G-dur 4/4 (C), 18 takter


Verkkommentar

Inlagd i materialet i Serie I finns en lapp: "Finns ej nämnd i Bagges förteckning över Ludv. Normans kompositioner."


Libretto/text

Vid barnets bädd om juletid

1.

Trött han slumrar efter dagen,
än af granens ljus betagen,
ser i sömnen han dess bild.

Rosenröd och hvit han hvilar,
Drömmen ilar
genom kammarn lätt och mild.

Säkert står vid hufvudgärden,
synlig ej för denna verlden,
någon engel, sänd från skyn,
som med hvita vingar vaktar
och betraktar
Edens morgonglans på hyn.

2.

Slumra, barn, tills det blir dager,
slumra leende och fager,
och om jul och gåfvor dröm!

Ack, i lifvets kamp och smärta
i ditt hjerta
barnets Jul förborgad göm!

Du skall kämpa, du skall lida!
dock, hvad mer, blott vid din sida
samma engel, sänd från skyn,
än med hvita vingar vaktar
och betraktar
Edens aftonglans på hyn.

3.

Återsken af barnasinne,
Himlens underpant och minne,
dröj på mannens kinder qvar!

Aftonglans och gryningstimma,
glimma hos den gamle lika klar!