Ludvig Norman (1831−1885)

Qvatuor [Ess-dur] för 2ne Violiner, Viola och Violoncelle
(I ett annat partitur till första satsen: Quartetto N:r 1, Ess-dur)

Skriv ut

1. Allegro vivace
2. Adagio ma non troppo
3. Scherzo: Allegro molto — Trio: Più moderato — Scherzo Da Capo dal Fine
4. Finale (a la Haydn): Allegro con spirito e vivace

  • Tillkomstår: Leipzig sommaren 1848. 1: Leipzig d. 22 Augusti 1848; 2. d. 23 Julii 1848; 3. d. 25 Julii; 4. Fine Leipzig d. 5 August 1848.
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. B-Kv. Partitur och stämmor. Första satsen finns i ett extra partitur, som liksom förstasatsen i det fullständiga partituret är daterad "d. 22 Augusti 1848".

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, s 29 (Stockholm, 1886)
Sanner, Lars-Erik: Ludvig Norman. Studier kring en svensk 1800-talsmusiker med särskild hänsyn till hans konsertverksamhet och ungdomskompositioner s 165 (Licentiatavhandling i ämnet Musikforskning, Uppsala 1955)

Beskrivning av verket

1. Allegro vivace Ess-dur, 4/4 /C) /:93 takter:/160 takter, totalt 253 takter.
2. Adagio ma non troppo Ass-dur 3/4 73 takter (exkl. 4 strukna takter efter takt 34).
3. Scherzo: Allegro molto Ess-dur 3/4 /:18 takter://:46 takter:/, Trio: Più moderato Ass-dur 51 takter, Scherzo Da Capo dal Fine, totalt 116 takter.
4. Finale (a la Haydn): Allegro con spirito e vivace Ess-dur 2/4 /:12 takter:/298 takter, totalt 310 takter (exkl. 1 struken takt efter takt 127).