Ludvig Norman (1831−1885)

"Hymn för Chör och Orgel componerad med anledning af Adolf Fredriks kyrka i Stockholm 100 åriga bestånd"

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Sthlm. d. 21/11 1874."
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: "Text af A. Fr. [?] Staaff" [Kyrkoherden i Adolf Fredriks kyrka hette Albert Wilhelm S. Felskrivning av Norman?]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

org

Soloröster/kör

S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. B-Kv. Anteckning på försättsbladet av C.F. Hennerberg: "Deponerad i K. Musikal. Akademiens Bibliotek den 26 februari 1917 av Fröken Märta Montan (ex. organist vid K. Musikkonservatorium). Kompositionen skänktes på sin tid av tonsättaren till Kyrkoherden Staaf, Från honom kom densamma till Excellensen Karl Staaf, vilken i sin tur skänkte den till Fröken Märta Montan. Finnes ej upptagen i den av Julius Bagge upprättade förteckningen över Ludvig Normans kompositioner."

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] F-dur 3/4, 116 takter


Libretto/text

Hymn

Gud, för hvilken tusen år
likna dagen som förgår
Likna natt som flyr
Du, hvars fria välbehag
verldarne har gifvit lag
dem Din kärlek styr
Herre, Din är denna dag,
våra hjertans offer tag
i Din nådefamn.
Ack fast lofvet fattigt är,
Ödmjuk anda har Du kär
Fader är Ditt namn
Seklet re'n vårt Tempel stått,
slägten komma, slägten gått
I Ditt helga hus
gafs dem Jesu ur Ditt ord,
vid Ditt rika nådebord
tröst och kraft och ljus.